Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Turbojet EP

Oczyszczalnie ścieków typu TURBOJET EP pracują w oparciu o metodę "niskoobciążonego osadu czynnego" i realizują biologiczny proces oczyszczania ścieków podobnie jak duże oczyszczalnie dla osiedli czy całych miast. Metoda osadu czynnego jest najczęściej stosowanym procesem utylizacji ścieków.

Proces osadu czynnego jest biologicznym, tlenowym sposobem oczyszczania ścieków. Wykorzystywana jest tu metaboliczna reakcja mikroorganizmów (głównie bakterii), w wyniku której otrzymuje się w wysokim stopniu oczyszczone ścieki.

Metoda ta nazywana jest drugim stopniem oczyszczania ścieków, występuje bowiem po osadniku wstępnym, który jest pierwszym stopniem oczyszczania w naszym układzie.

Mikroorganizmy tworzące osad czynny przetwarzają związki organiczne do końcowych produktów gazowych i wody. W wyniku tego procesu następuje także przyrost masy mikroorganizmów. Zgodnie z poniższą reakcją:
Materia organiczna + Tlen + Substancje pożywkowe + Mikroorganizmy = Produkty gazowe + Woda + Nowe mikroorganizmy
 


Parametry techniczne

Poniższe tabele przedstawiają parametry eksploatacyjne oferowanych oczyszczalni oraz ich wyposażenie.

Aby proces biologicznego rozkładu związków organicznych mógł przebiegać poprawnie, do układu oczyszczania musi być dostarczony niezbędny mikroorganizmom tlen. Środowisko tlenowe w komorze napowietrzania osiągane jest przez wprowadzenie sprężonego powietrza (za pomocą układu sprężarki powietrza połączonej z dyfuzorem napowietrzającym), metoda ta spełnia również funkcję utrzymania całej zawartości komory w stanie zawieszenia. Po określony czasie (min. 24 h) mieszanina starych i nowych mikroorganizmów przepływa następnie wraz ze ściekami do osadnika wtórnego - trzeciego stopnia oczyszczania, gdzie następuje oddzielenie zawiesiny od oczyszczonych ścieków.


Część osadu czynnego zatrzymanego w osadniku wtórnym - osad recyrkulowany, jest zwracana do komory napowietrzenia w celu zapewnienia stałej koncentracji biomasy osadu w tej komorze. Natomiast pozostała część - osad nadmierny, czyli przyrosły wyniku rozmnażania się organizmów jest odprowadzany do osadnika wstępnego i tu jest magazynowany. Dla zapewnienia poprawnej pracy oczyszczalni nie jest potrzebne stosowanie jakichkolwiek chemicznych czy biologicznych preparatów wspomagających. Dla zachowania równowagi biologicznej nadmiar "wyhodowanego" osadu czynnego musi być okresowo (2 razy do roku, lub częściej) odprowadzany ze zbiornika osadnika wstępnego, np. wywożony wozem asenizacyjnym na wyznaczony punkt zlewczy.

Prawidłowe nastawy parametrów technologicznych pracującej oczyszczalni zapewnia automatyczny, zintegrowany zespół zasilająco-sterujący, posiadający wbudowane funkcje kontrolne natychmiast informujące o każdej nieprawidłowości pracy systemu. Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane są z tworzyw sztucznych i materiałów odpornych na korozję. Zbiorniki wykonane są z wielowarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego, co daje konstrukcję bardzo lekką i wytrzymałą. Elementy wyposażenia mechanicznego zamocowane są w sposób gwarantujący łatwy dostęp do okresowej kontroli i konserwacji.
 
Ogólna budowa oczyszczalni

Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane są z tworzyw sztucznych i materiałów odpornych na korozję. Zbiorniki wykonane są z wielowarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego, co daje konstrukcję bardzo lekką i wytrzymałą. Elementy wyposażenia elektromechanicznego zamontowane są w sposób gwarantujący łatwy dostęp do okresowej kontroli i konserwacji.


Montaż oczyszczalni

Montaż oczyszczalni może być dokonany przez producenta lub we własnym zakresie. Szczegółowa instrukcja montażu dołączana jest do każdej sprzedawanej oczyszczalni.

Oczyszczalnie ścieków typu TURBOJET EP pracują w oparciu o metodę "niskoobciążonego osadu czynnego" i realizują biologiczny proces oczyszczania ścieków podobnie jak duże oczyszczalnie dla osiedli czy całych miast. Metoda osadu czynnego jest najczęściej stosowanym procesem utylizacji ścieków.

Oczyszczalnie ścieków typu ECOPART FG pracują w oparciu o system złożony z osadnika gnilnego i złoża rozsączającego, przez które ścieki odprowadzane są do gruntu.

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :