Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Ecopart FG

Oczyszczalnie ścieków ECOPART FG składają się z następujących elementów:

1. Osadnik gnilny POZ-PLAST

APROBATA TECHNICZNA AT/2004-08-0109/A2

Połączony jest bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Jest to zbiornik polietylenowy wyposażony w filtr do zatrzymywania zawiesiny. Odbywa się w nim proces wstępnego podczyszczania ścieków tj.:

- sedymentacja (oddzielenie ciał stałych oraz tłuszczy od cieczy),
- fermentacja (neutralizacja wytraconych ciał organicznych),
- częściowe zatrzymanie zawiesiny przed wypływem oczyszczonych ścieków na poletko rozsączające

2. Studzienka rozdzielcza

Podczyszczone w osadniku gnilnym ścieki przechodzą przez nią przed wejściem na poletko rozsączające. Zadaniem jej jest równomierne rozdzielenie podczyszczonych ścieków do nitek rur rozsączających.

3. Poletko rozsączające (drenaż)

Zachodzi w nim końcowy etap doczyszczania ścieków. Proces odbywa się przy udziale bakterii tlenowych żerujących na złożu rozsączającym.

4. Kominki napowietrzające

Przez nie dostaje się powietrze potrzebne do natleniania ścieków w drenażu rozsączającym. Grawitacyjny przepływ powietrza zapewnia różnica ciśnień między kominkiem, a wylotem ponad dach odpowietrzenia kanalizacji wewnętrznej budynku.
CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE

Polegają na okresowym, średnio raz na pół roku sprawdzeniu drożności filtra w osadniku gnilnym i przepłukaniu go silnym strumieniem wody.


KOSZT EKSPLOATACJI

Sprowadza się on do kosztów okresowego, średnio raz na dwa lata, wywozu zawartości osadnika gnilnego, ewentualnie wymiany wkładu filtra osadnika gnilnego.


UWAGI KOŃCOWE

Oczyszczalnia przeznaczona jest przede wszystkim do oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Urządzenia wykonane są całkowicie z tworzyw sztucznych. Wykonanie prezentowanej wyżej oczyszczalni nie przekracza kosztu prawidłowo wykonanego szamba, w przeciwieństwie do którego, praktycznie nie występują koszty eksploatacyjne.

Oczyszczone ścieki uzyskują skład zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ( Dz.U. nr 137 poz.984 )
: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :