Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Tunele drenażowe.

Nowość ! Tunele drenażowe.

Tunele drenażowe, tak jak rury drenarskie, umożliwiać mają warunki do oczyszczania ścieków  przez bakterie aerobowe (tlenowe) i zrzut końcowo oczyszczonych ścieków do środowiska(ziemi).

Tlenowa fermentacja ścieków odbywa się na kamiennych ziarnach żwiru o granulacji 20-60 mm, pod warunkiem dostatecznego natleniania złoża. Tlen ten dostarczany jest naciętymi otworami w rurach drenarskich transportujących powietrze w ciągu grawitacyjnym: nawiew – kominek na końcu drenażu, wywiew – wentylacją głównego pionu kanalizacyjnego (lub rurą poprowadzoną po elewacji budynku). W sprzyjających warunkach przepuszczalności gruntu, na jednego mieszkańca przyjmuje się 12 m drenażu, a na oczyszczalnię dla 5 osób 60 m. Drenaż taki zajmuje ok.120 m2 działki. W jego otoczeniu nie można sadzić drzew.

Tunele drenażowe stwarzają warunki do dostawy tlenu w większej ilości i na całej szerokości tunelu( a nie tylko wzdłuż rury). Pozwala to na poważne zmniejszenie powierzchni tlenowego stopnia oczyszczalni. Na jednego mieszkańca powinno wystarczyć 2.5 do 3 m tunelu. Tunele z tworzywa sztucznego PE posiadają wymiar 1.5x0.6 m i nadają się do układania w ciągi. Relatywnie   wysoka cena urządzenia pomniejszana jest przez poważne zmniejszenie wielkości dostawy  drogiego i często deficytowego kruszywa (50-60%) oraz ilości roboczogodzin montażu.

Image 

 

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :