Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Nowości

Nowość ! Polietylenowe osadniki gnilne dwu lub trzy zbiornikowe.

Na oczyszczalnię składają się dwa lub trzy zbiorniki pojemności 1, 1.10 lub 1.20 m3, łączone ze sobą poprzez specjalnie wyprofilowane żebra łącznikowe oraz spinane stalowymi prętami, mogącymi stanowić zbrojenie dla betonu balastowego, jeśli istnieje zagrożenie wyporem wysokiej wody gruntowej. W ostatnim zbiorniku montowany jest filtr wyłapujący zawiesinę. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków, po ich natlenieniu przez drenaż, jest grunt. Pojedynczy zbiornik z poli-etylenu PEHD formowanego metodą rotacyjną, jest solidnie użebrowany, co w połączeniu z relatywnie małą średnicą daje duża odporność na deformację powodowaną parciem ziemi. Oczyszczalnia dwuzbiornikowa ma gabaryty 1x2.20 m i waży 140 kG.

Nowość ! Tunele drenażowe.

Tunele drenażowe, tak jak rury drenarskie, umożliwiać mają warunki do oczyszczania ścieków  przez bakterie aerobowe (tlenowe) i zrzut końcowo oczyszczonych ścieków do środowiska(ziemi).

Tlenowa fermentacja ścieków odbywa się na kamiennych ziarnach żwiru o granulacji 20-60 mm, pod warunkiem dostatecznego natleniania złoża. Tlen ten dostarczany jest naciętymi otworami w rurach drenarskich transportujących powietrze w ciągu grawitacyjnym: nawiew – kominek na końcu drenażu, wywiew – wentylacją głównego pionu kanalizacyjnego (lub rurą poprowadzoną po elewacji budynku). W sprzyjających warunkach przepuszczalności gruntu, na jednego mieszkańca przyjmuje się 12 m drenażu, a na oczyszczalnię dla 5 osób 60 m. Drenaż taki zajmuje ok.120 m2 działki. W jego otoczeniu nie można sadzić drzew.

Tunele drenażowe stwarzają warunki do dostawy tlenu w większej ilości i na całej szerokości tunelu( a nie tylko wzdłuż rury). Pozwala to na poważne zmniejszenie powierzchni tlenowego stopnia oczyszczalni. Na jednego mieszkańca powinno wystarczyć 2.5 do 3 m tunelu. Tunele z tworzywa sztucznego PE posiadają wymiar 1.5x0.6 m i nadają się do układania w ciągi. Relatywnie   wysoka cena urządzenia pomniejszana jest przez poważne zmniejszenie wielkości dostawy  drogiego i często deficytowego kruszywa (50-60%) oraz ilości roboczogodzin montażu.

Technologia oparta na pracy niskoobciążonego osadu czynnego fluidalnego, identyczna jak w typoszeregu Turbojet-EP. Oczyszczalnię stanowią trzy solidnie użebrowane, zblokowane zbiorniki w kształcie stojącego walca średnicy 1.10 m. : jednokomorowy osadnik gnilny, komora napowie-trzania i osadnik wtórny. W technologii przewidziano napowietrzanie dyfuzorem dyskowym oraz dwie recyrkulacje ścieków pompami mamutowymi zasilanymi z tej samej co dyfuzor, dmuchawy.

Recyrkulacja prowadzona jest z osadnika wtórnego do komory napowietrzania i do osadnika wstępnego(osad nadmierny). Całość procesu technologicznego sterowana jest przez zespół zasilająco-sterujący umieszczony w szafce automatyki na zewnątrz oczyszczalni. W szafce tej znajdują się też dmuchawa i zawory elektromagnetyczne rozdziału powietrza.

Zaletami nowej oczyszczalni są:   możliwość montażu całości jako jednego, trójdzielnego  zbior-nika, duża odporność na zgniecenia parciem ziemi, przystosowanie zbiorników do ich zakotwienia w betonie balastowym (jeśli istnieje zagrożenie wyporem przez wody gruntowe), bezpieczeństwo  połączeń przewodów recyrkulacji prowadzonych między zbiornikami w rurze osłonowej, olbrzy-mia odporność chemiczna (trwałość) polietylenu i niska cena.

Montaż tak zblokowanej oczyszczalni eliminuje błędy wykonawstwa związane z rozszczelnie-niem układu między zbiornikami w czasie montażu i ewentualnego nierównomiernego osiadania w gruncie, a także zachowaniem właściwych spadków przepływu ścieków między zbiornikami.

Do rozładunku ważącej 220 kg oczyszczalni wystarczą 3 osoby, a do wykopu opuszcza go zazwy-czaj koparka.
Oczyszczalnia zaprojektowana jest w postaci typoszeregu dla 4 do 8 równoważnych miesz-kańców.

Nowość !  Turbojet  EP-kompakt 8

Idąc z modą w firmie Ecopartner opracowano technologię jedno zbiornikowej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych pracującej w technologii osadu czynnego fluidalnego. Stanowi ją polipropylenowy zbiornik, w kształcie stojącego walca średnicy 1.60 m i wysokości 2 m plus wysokość studzienki włazowej. Spośród gamy podobnych rozwiązań oczyszczalni zwanych kompaktowymi, Turbojet wyróżnia większa objętość robocza, pozwalająca na półroczne magazynowanie osadu nadmiernego oraz możliwością precyzyjnego sterowania obydwiema recyrkulacjami. Oryginalnie rozwiązany osadnik wtórny w pewnych przypadkach pozwala na rezygnację z jednej  recylkulacji.

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :