Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Oferta

Produkcja, kompletacja i sprzedaż oczyszczalni w autorskiej technologii TURBOJET EP opartej o metodę osadu czynnego. Typoszereg kilkunastu oczyszczalni o przepustowości od 0,4 do 32 m3 ścieków na dobę, dostępny u producenta i w sieci dealerskiej.


Kompletacja oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa oczyszczalni ścieków ECOPART FG w technologii osadnik gnilny z systemem rozsączającym ścieki do gruntu. Typoszereg sześciu oczyszczalni o przepustowości od 0,4 do 2,4 m3 ścieków na dobę - tj. od 3 do 16 równoważnych mieszkańców.


 Sprzedaż detaliczna zbiorników bezodpływowych na ścieki lub deszczówkę z wielowarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego lub polietylenu HDPE o pojemnościach od 0,6 do 9,4 m3.


 Produkcja, kompletacja i sprzedaż separatorów tłuszczu oraz przepompowni kompaktowych w ofercie francuskie separatory węglowodorów w zbiornikach z polietylenu HDPE.


 Sprzedaż biopreparatów wspomagających rozkład biologiczny ścieków


 Projektowanie i usługi:

  •  ekspertyzy i doradztwo techniczne w zakresie technologii oczyszczani ścieków i ich odprowadzenia do środowiska,
  •  wstępne rozpoznania geologiczne,
  •  projektowanie oczyszczalni ścieków bytowych i wód deszczowych,
  •  rozruchy technologiczne oczyszczalni ścieków,
  •  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oczyszczalni ścieków,
  •  usprawnianie technologii oczyszczalni źle pracujących, rozruchy technologiczne po awariach.

 Wspomaganie projektowania oczyszczalni TURBOJET-EP.

  •  Na CD znajduje się program pozwalający zaprojektować oczyszczalnię i wygenerować kompletną dokumentację projektową (projekt z elementami operatu wodno-prawnego).
  •  Więcej na temat wspomagania projektowania oczyszczalni ścieków moćna się dowiedzieć ze strony projektowania oczyszczalni ścieków.
: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :