Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie

Projektowanie oczyszczalni ścieków

Program doboru oczyszczalni ścieków został stworzony w celu ułatwienia Państwu doboru właściwego modelu (typu) oczyszczalni na podstawie wprowadzonych informacji.

Program ten jest również wygodnym narzędziem dla biur projektowych, które w szybki i wygodny sposób mogą stworzyć szczegółową dokumentację techniczną wraz z kompletem dokumentów, potrzebnych np. w postępowaniach przetargowych.

Dzięki zastosowaniu tego programu oraz rozwiązań firmy Ecopartner, czas trwania projektu skrócony jest do minimum. Program doboru oczyszczalni ścieków, może pełnić funkcję programu zarządzającego projektami.

 

1. Podejmujemy się projektowania oczyszczalni ścieków bytowych w oparciu o urządzenia będące rynkową ofertą naszej firmy oraz kanalizacji doprowadzającej ścieki surowe i odprowadzające ścieki oczyszczone bądź do gruntu (drenaż , studnia chłonna), bądź bezpośrednio do wód płynących (rów, rzeka, jezioro itp.). Na warunkach przewidzianych w Prawie Wodnym wykonujemy operaty wodnoprawne.

W ramach prac projektowych dokonujemy rozpoznania hydro-geologicznego terenów przeznaczonych pod oczyszczalnie ścieków i na żądanie inwestora wykonujemy kosztorysy inwestorskie i ślepe kosztorysy do przetargów publicznych.

2.      Oferujemy pomoc projektantom i biurom projektów w zakresie konsultacji dotyczących doboru technologii, lokalizacji urządzeń na działce inwestora oraz drogą elektroniczną wysyłamy rysunki CAD-owskie stanowiące rzuty i przekroje przez urządzenia oczyszczalni ścieków, a także opisy instrukcji montażu i obsługi oczyszczalni ścieków.

3.      Dla umożliwienia szybkiego opracowania dokumentacji np. do przetargu, jak i ułatwienia projektowania w technologii TURBOJET EP opracowaliśmy „Program do doboru oczyszczalni ścieków" umożliwiający generowanie rysunków i opisów technologicznych dla standardowych rozwiązań z typoszeregu. Program ten umieszczony jest na naszej stronie www, dodatkowo na życzenie przesyłany jest nieodpłatnie zainteresowanym drogą internetową lub w postaci płyty CD-R.

4.      Wykonaliśmy opracowanie stanowiące „Projekt powtarzalny typowej oczyszczalni w technologii osadnika gnilnego z drenażem rozsączającym" do indywidualnej adaptacji. Projekt ten jest odpłatnie dystrybuowany przez współpracujące z nami biura sprzedaży projektów typowych.

5.      Podejmujemy się projektowania oczyszczalni ścieków bytowych w istniejących zbiornikach i innych technologiach oraz doboru separatorów tłuszczu np. dla ścieków z kuchni, separatorów węglowodorów w instalacjach uzdatniających wody deszczowe.

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :