Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych Turbojet EP-3ZB w zbiornikach polietylenowych

Technologia oparta na pracy niskoobciążonego osadu czynnego fluidalnego, identyczna jak w typoszeregu Turbojet-EP. Oczyszczalnię stanowią trzy solidnie użebrowane, zblokowane zbiorniki w kształcie stojącego walca średnicy 1.10 m. : jednokomorowy osadnik gnilny, komora napowie-trzania i osadnik wtórny. W technologii przewidziano napowietrzanie dyfuzorem dyskowym oraz dwie recyrkulacje ścieków pompami mamutowymi zasilanymi z tej samej co dyfuzor, dmuchawy.

Recyrkulacja prowadzona jest z osadnika wtórnego do komory napowietrzania i do osadnika wstępnego(osad nadmierny). Całość procesu technologicznego sterowana jest przez zespół zasilająco-sterujący umieszczony w szafce automatyki na zewnątrz oczyszczalni. W szafce tej znajdują się też dmuchawa i zawory elektromagnetyczne rozdziału powietrza.

Zaletami nowej oczyszczalni są:   możliwość montażu całości jako jednego, trójdzielnego  zbior-nika, duża odporność na zgniecenia parciem ziemi, przystosowanie zbiorników do ich zakotwienia w betonie balastowym (jeśli istnieje zagrożenie wyporem przez wody gruntowe), bezpieczeństwo  połączeń przewodów recyrkulacji prowadzonych między zbiornikami w rurze osłonowej, olbrzy-mia odporność chemiczna (trwałość) polietylenu i niska cena.

Montaż tak zblokowanej oczyszczalni eliminuje błędy wykonawstwa związane z rozszczelnie-niem układu między zbiornikami w czasie montażu i ewentualnego nierównomiernego osiadania w gruncie, a także zachowaniem właściwych spadków przepływu ścieków między zbiornikami.

Do rozładunku ważącej 220 kg oczyszczalni wystarczą 3 osoby, a do wykopu opuszcza go zazwy-czaj koparka.
Oczyszczalnia zaprojektowana jest w postaci typoszeregu dla 4 do 8 równoważnych miesz-kańców.

Image 

 

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :